Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA VI.   Zariadenia na výrobu bioplynu [ Biogas plants ]

Aktualizované dňa 7.5.2024

Výrobnňa bioplynu [ Biogas plants ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval num Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
BS-HC16SK Bioplynová stanica - farma Sasinkovo
IČO: 44141297
,
Sasinkovo
Hlohovec Trnavský 2-písm a)-hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PN17SK Bioplynová stanica - Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé
IČO: 47236582
Veselé 347,
Dubovany
Piešťany Trnavský 2 -písm.a) - hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-LC06SK Bioplynová stanica 1MW na HD v obci Boľkovce
IČO: 36041351
-,
Lučenec
Lučenec Banskobystrický 2 písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-PN18SK Bioplynová stanica Bio Ren Prašník
IČO: 44959397
Roľnické podielnické družstvo Prašník, stredisko Pustá Ves,
Pustá Ves
Piešťany Trnavský 2-písm.a)-hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-IL66SK Bioplynová stanica Bolešov
IČO: 45504377
Kameničany 191,
Kameničany
Ilava Trenčiansky 2- písm. a) - hnoj 3-písm. e)- mliečne produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PE50SK Bioplynová stanica Bošany II
IČO: 45679223
Ulica ČSA č.119,
Bošany
Partizánske Trenčiansky 3- písm. e)-srvátka, oplachová voda 2- písm. a)-hnoj a obsah tráviaceho traktu BIOGP / BIOG    
BS-SC44SK bioplynová stanica BPS Senec, s.r.o.
IČO: 47236531
parcela č. 5608/1 k.ú. Senec,
Senec
Senec Bratislavský 2-písm.a) -hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-SP78SK Bioplynová stanica Brusnica
IČO: 36495123
,
Brusnica
Stropkov Prešovský 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KS72SK Bioplynová stanica Čečejovce
IČO: 47255234
Páňovská 7/530,
Čečejovce
Košice-okolie Košický 2- písm. a) hnoj, obsah tráviaceho traktu 3-písm.e)-mliečne produkty, f)-mliečne výrobky BIOGP / BIOG, BIOR, FORMF, MIMC   digestát - len na priame zapracovanie do pôdy 
BS-DT19SK Bioplynová stanica Detva
IČO: 36010642
Detva, časť Úzke Tále,
Detva
Detva Banskobystrický 2- písm. a, písm. b),d) 3- písm. e), f), g), p) BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-DS59SK Bioplynová stanica Gabčíkovo
IČO: 44720998
Patašská 586,
Gabčíkovo
Dunajská Streda Trnavský 2-písm. a) - hnoj BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-KA63SK Bioplynová stanica Hont
IČO: 55173462
,
Hontianske Moravce
Krupina Banskobystrický 2- písm. a) - hnoj, obsah tráviaceho traktu 3- písm. e) - srvátka BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-SA45-SK Bioplynová stanica Horný Jatov
IČO: 47250119
č. 240/45 k.ú. Trnovec nad Váhom,
Trnovec nad Váhom - Horný Jatov
Šaľa Nitriansky 2- písm. a) hnoj 3- písm. e),f),j),p) BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PU93SK Bioplynová stanica Horovce 1
IČO: 54479525
Horovce 317,
Horovce
Púchov Trenčiansky 2-písm. a)- hnoj 3-písm. e) - srvátka, kal z odstrediviek BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM    
BS-PU95SK Bioplynová stanica Horovce 2
020 62 Horovce

IČO: 54942799
.,
Horovce
Púchov Trenčiansky 2-písm.a) 3-písm.e),f),g),j),p) BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM    
BS-PE05SK Bioplynová stanica Chynorany
IČO: 36835366
Ul. Bernolákova 18,
Chynorany
Partizánske Trenčiansky 2- písm.a),d) 3- písm.e),f),h),o),p) BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM, HANDLP    
BS-VK88SK Bioplynová stanica JURIKY
IČO: 46549145
parcely č. 1788/10-11, 1788/14, 1788/34, 1788/38-39 k.ú. Želovce Želovce 802,
Želovce
Veľký Krtíš Banskobystrický 2- písm. a) hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-RS92SK Bioplynová stanica Kaloša

IČO: 51190931
p.č. C 429/3,429/7,429/9,429/12-14,429/18-19,429/23,429/29,429/31,429/33,429/35,440/7,440/14, k.ú.: Kaloša ,
Kaloša
Rimavská Sobota Banskobystrický 2-písm.a)hnoj BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM, TRANS Dočasne povolená  platí do 28.09.2023 
BS-KK21SK Bioplynová stanica Kežmarok
IČO: 635081
Nad Traťou 1,
Kežmarok
Kežmarok Prešovský 2- písm. a)-hnoj, hnojovica 3- písm. e) - srvátka, f) mliečneho pôvodu BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-PD81SK Bioplynová stanica Koš
IČO: 51340313
Okružná 802,
Koš
Prievidza Trenčiansky 2 písm.a) -hnoj BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM    
BS-GA28SK Bioplynová stanica Kráľov Brod
IČO: 36229156
,
Kráľov Brod
Galanta Trnavský 2- písm.a) BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-SK64SK Bioplynová stanica Ladomírová
IČO: 46148663
,
Ladomírová
Svidník Prešovský 2- písm. a) - hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-KA62SK Bioplynová stanica Ladzany
IČO: 44097361
,
Ladzany
Krupina Banskobystrický 2- písm. a)-hnoj, obsah tráviaceho traktu (hydinový trus) 3- písm. e)-mlieko a mliečne produkty BIOGP / BIOG    
BS-BB86SK Bioplynová stanica Medzibrod
IČO: 45452369
parcela č. 1253/32,
Medzibrod
Banská Bystrica Banskobystrický 2-písm. a) -hnoj 3-písm. e) -srvátka BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM    
BS-PU12SK Bioplynová stanica Mestečko
IČO: 200123
Mestečko 1,
Mestečko
Púchov Trenčiansky 2- písm.a)-hnoje (hnoj, obsach tráviaceho traktu 3- písm.e)- srvátka, mliečna voda, mliečne výrobky BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KS58SK Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou
IČO: 44085354
Budovateľská ulica,
Moldava nad Bodvou
Košice-okolie Košický 2- písm. a) - hnoj, obsah tráviaceho traktu BIOGP / BIOG    
BS-NR41SK Bioplynová stanica Nová Ves nad Žitavou
IČO: 47192071
parcela č. 2731/127,107,108,128,129 k.ú. Nová Ves nad Žitavou,
Nová Ves nad Žitavou
Nitra Nitriansky 2- písm a) BIOGP / BIOG, MANU    
BS-DS75SK Bioplynová stanica Nový Dvor
IČO: 35978147
Nový Dvor,
Veľký Meder
Dunajská Streda Trnavský 2-písm.a)-hnoj 3-písm.e)-mliečne produkty 2-digestát pre vlastnú potrebu BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-RS82SK Bioplynová stanica Ožďany I.
IČO: 52222918
Ožďany,
Ožďany
Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PP35SK Bioplynová stanica Poprad Matejovce
IČO: 46518665
Bezručova 15, areál La Terra s.r.o.,
Poprad
Poprad Prešovský 2-písm.a)-hnoj 3-písm.e)-srvátka a mliečne produkty zo spracovania mlieka BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-RA69SK Bioplynová stanica Revúca
IČO: 45976261
Priemyselná 1144,
Revúca
Revúca Banskobystrický 2- písm.a) 3- písm.e),f)-mliečne produkty, BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-SL03SK Bioplynová stanica Roľnícke družstvo v Plavnici
IČO: 204447
Plavnica 415,
Plavnica
Stará Ľubovňa Prešovský 2 písm. a) BIOGP / BIOG, BIOR UFERT    
BS-KS49SK Bioplynová stanica Rozhanovce
IČO: 45652198
k.ú. Rozhonovce p.č. 476/94,
Rozhanovce
Košice-okolie Košický 2- písm. a)-hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-TT71SK Bioplynová stanica RUPOS,s.r.o.
IČO: 36230375
Ružindol,
Ružindol
Trnava Trnavský 3- písm. e)- mliečne produkty 2- písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-VK89SK Bioplynová stanica SELU

IČO: 46549048
Želovce 802 parcely č. 1788/8-9, 1788/12, 1788/19-20, 1788/26, 1788/58 k.ú. Želovce,
Želovce
Veľký Krtíš Banskobystrický 2-písm. a) hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-GA24SK Bioplynová stanica Sládkovičovo
IČO: 47237716
parc. č. 745/1, 745/3,
Sládkovičovo
Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-GA26SK Bioplynová stanica Sládkovičovo
IČO: 31823113
parc. č. 3523/7,3523/8,3523/9,
Košúty
Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-GA25SK Bioplynová stanica Sládkovičovo II. etapa
IČO: 47236612
parcel. č. 3523/7,3523/8,3523/9,
Košúty
Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-SE37SK Bioplynová stanica Smolinské
IČO: 31413315
Smolinské 386,
Smolinské
Senica Trnavský 2- hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-DS87SK Bioplynová stanica Šamorín
IČO: 45958912
Dubová 8,
Šamorín
Dunajská Streda Trnavský 3-písm.a),b)bod i),ii),iii),iv),v);d)bod i),ii);e),f)g),j),k)bod i),ii);p 2-písm.a)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR, MANU TRANS    
BS-GA23SK Bioplynová stanica Šintava
IČO: 47236558
parc.č. 3785/59,
Šintava
Galanta Trnavský 2-písm. a) BIOGP / BIOG TRANS    
BS-TS46SK Bioplynová stanica Tvrdošín
IČO: 46520147
parcela č. 2077/4 k.ú. Tvrdošín,
Tvrdošín
Tvrdošín Žilinský 2-písm. a)-hnoj 3-písm.d) bod i).ii),písm.e)-mliečne produkty,písm.f),j),k) bod i),ii),písm.p) BIOGP / BIOG, BIOR BIOGPNM, COLL, HANDLP, TRANS   schválenie od 25.7.2014 2021 hygienizácia a rozšírenie vstupných surovín KAT 3 
BS-TN39SK bioplynová stanica Veľké Bierovce 1
IČO: 45428565
parcela č. 470/231,
Veľké Bierovce
Trenčín Trenčiansky 2-písm.a)-hnoj, 3-písm.e)-z mlieka, písm.p)- len hygienizovaný BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-PE15SK Bioplynová stanica Veľké Uherce
IČO: 34134441
areál PDP Veľké Uherce 3,
Veľké Uherce
Partizánske Trenčiansky 2- písm.a)-hnoj, hnojovica 3-písm.e) mlieko a mliečne produkty BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-LV90SK Bioplynová stanica Veľký Ďur
IČO: 36555436
č.p. 177/53-54, 177/71-73 kataster Veľký Ďur,
Veľký Ďur
Levice Nitriansky 2 - písm. a) - hnoj 3 - písm. e) - srvátka BIOGP / MANU, MIMC TRANS    
BS-DS76SK Bioplynová stanica Vrbina
IČO: 36689033
Vrbina,
Čiližská Radvaň
Dunajská Streda Trnavský 2- písm.a)-hnoj 3-písm.e)-mliečne produkty 2-digestát pre vlastnú potrebu BIOGP / BIOG, BIOR TRANS    
BS-TV47SK Bioplynová stanica Zemplínska Teplica
IČO: 36172430
hospodársky dvor ŠPP č. 521,
Zemplínska Teplica
Trebišov Košický 2 písm. a) hnoj, hnojovica, hydinový trus BIOGP / BIOG, MANU COLL, TRANS    
BS-TS57SK Bioplynová stanica Zuberec
IČO: 223247
Družstevná 748,
Zuberec
Tvrdošín Žilinský 2- písm. a) BIOGP / BIOG, MANU TRANS    
BS-PE07SK Bioplynová stanica-BTS Bošany
IČO: 36822604
Továrenská 1297/26,
Bošany
Partizánske Trenčiansky 2- písm. a), písm. b), d), e), g) 3 - písm. a), b) bod i),ii),iii),písm. d),e),f),g),j),o),p) BIOGP / BIOG, BIOR CHAN    
BS-DT20SK Biplynová stanica Dúbravy
IČO: 36033499
Detva časť Želobudza,
Detva
Detva Banskobystrický 2- písm. a) hnoj a močovka BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-SV40SK BPS Belá,s.r.o.
IČO: 45508640
Vihorlatská 1015/190,
Belá nad Cirochou
Snina Prešovský 2- písm.a)-hnoj, hnojovica BIOGP / BIOG    
BS-TR48SK BPS Borcová s.r.o.
IČO: 46667911
Borcová 14,
Jazernica
Turčianské Teplice Žilinský 2- písm. a)- hnoj, hnojovica, hydinový trus BIOGP / BIOG    
BS-SO67SK BPS CO.BE.R. spol. s r.o.
IČO: 31704166
Michalovská 1,
Sobrance
Sobrance Košický 2-písm. a) hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-NZ38SK BPS Dubník
IČO: 36209228
Dubník,
Dubník
Nové Zámky Nitriansky 2- písm. a) - hnoj 3- písm. p) BIOGP / BIOG, BIOR INTP    
BS-NZ70SK BPS Dvory nad Žitavou
IČO: 34108297
Dvory nad Žitavou p.č. 2761/8-12,
Dvory nad Žitavou
Nové Zámky Nitriansky 2- písm. a)hnoj BIOGP / BIOG, MANU    
BS-KK04SK BPS Huncovce - bioplynová Stanica
IČO: 45313512
hospodárský dvor Huncovce,
Huncovce
Kežmarok Prešovský 2- písm. a)- hnoj BIOGP / BIOG, BIOR COLL, TRANS    
BS-RA54SK BPS Jelšava II
IČO: 31696830
par. 2339/9,
Jelšava
Revúca Banskobystrický 2- písm. a)-hnoj BIOGP / BIOG    
BS-KE85SK BPS Kokšov Bakša
IČO: 31359647
areál ČOV Košice,
Barca
Košice Košický 3- písm.a),b) bod i).ii), písm.c),d),e),f)g),i),j)k) bod.i),ii),iii),písm.l),m),p) 2- písma)-hnoj BIOGP / BIOG, BIOR BIOGP, HANDLP    
BS-RS52SK BPS Štrkovec
IČO: 36329304
parcelné č. 279/19-279/22 k.ú. Štrkovec,
Štrkovec
Rimavská Sobota Banskobystrický 2-písm.a) BIOGP / BIOG    
BS-TT91SK BPS Trakovice

IČO: 36717509
Trakovice 1,
Trakovice
Trnava Trnavský hygienizované VŽP 3-písm.f),g),h),i),l),n),o),p) BIOGP / FORMF, HISKR, OTHER, PETP, RAW, SLHBP, WHBF BIOGPNM    
BS-RA55SK Poľnohospodárska bioplynová stanica - Jelšava I
IČO: 31721974
Kejdak,
Jelšava
Revúca Banskobystrický 2-písm.a) hnoj 3-písm.a),f),p) BIOGP / BIOG, BIOR HANDLP, TRANS    
BS-HE29SK Poľnohospodárska bioplynová stanica Kamenica
IČO: 45401136
,
Kamenica nad Cirochou
Humenné Prešovský 2-písm. a)-hnojovica BIOGP / BIOG, MANU    
BS-PO14SK Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove - Bioplynová stanica na hospodárskom dvore Kapušany
IČO: 200531
Kapušany č. 568,
Kapušany
Prešov Prešovský 2-písm.a)-hnoj,močovka, hnojovica 3-písm.e)-mlieko, mliečne výrobky, mledzivo, srvátka BIOGP / BIOG, BIOR    
BS-MI02SK Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce
IČO: 197271
hospodárský dvor Choňkovce,
Choňkovce
Michalovce Košický 2- písm.a) hnoj BIOGP / BIOG, BIOR    
BS - RK 01 SK Poľnohospodárske družstvo
Bioplynová stanica Ludrová
IČO: 195693
Liptovská Štiavnica 341,
Liptovská Štiavnica
Liptovský Mikuláš Žilinský 2- písm. a)-hnoj 3- písm. p)-hygienizová kuchynský odpad, písm.e)-kal s odstrediviek mlieka BIOGP / BIOG, BIOR UFERT    
BS-ZV60SK Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
IČO: 47154497
Budča - Klinovisko 716,
Budča
Zvolen Banskobystrický 3-písm.e) mlieko,srvátka,písm.f),g) a hygienizovaná KAT 3 2-a)- hnoj BIOGP / BIOG, BIOR HANDLP   hygienizácia-3 písm.a),b)bod i),ii),písm. d),e),k)bod ii),o),p)  
BS-SA94SK Zdroje Zeme a.s. – technológia suchej fermentácie
IČO: 50460137
Horný Jatov 1161,
Trnovec nad Váhom
Šaľa Nitriansky 2-písm.a) hnoj a obsah tráviaceho traktu 3-nezhygienizovaná pevná frakcia BIOGP / BIOR BIOGPNM Dočasne povolená  podmienečne schválené do 04.04.2027 počet prevádzkarní : (67)Kód Vysvetlivky - Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Kod Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.