Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní

EU schválené potravinárske prevádzkarne - [EU APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS]

Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]

Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]

Sekcia II. Mäso z hydiny a zajacovitých - [Meat from poultry and lagomorphs]

Sekcia III. Zverina zo zveri z farmových chovov - [Meat of farmed game]

Sekcia IV. Zverina z voľne žijúcej zveri - [Wild game meat]

Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]

Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]

Sekcia VII. Živé lastúrniky- [Live bivalve molluscs]

Sekcia VIII. Produkty rybolovu - [Fishery products]

Sekcia IX. Surové mlieko a mliečne výrobky - [Raw milk and dairy products]

Sekcia X. Vajcia a vaječné výrobky - [Eggs and egg products]

Sekcia XI. Žabie stehienka a slimáky - [Frogs' legs and snails]

Sekcia XII. Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - [Rendered animal fats and greaves]

Sekcia XIII. Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá - [Treated stomachs, bladders and intestines]

Sekcia XIV. Želatína - [Gelatine]

Sekcia XV. Kolagén - [Collagen]


Med - [Honey]


SK schválené potravinárske prevádzkarne (len vnútroštátny trh SR) - [SK APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS]

Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, len pre vnútroštátny trh SR.

Podľa nariadenia vlády SR č. 283/2009


Niektoré registrované potravinárske prevádzkarne - [CERTAIN REGISTERED FOOD ESTABLISHMENTS]

Predaj malých množstiev vajec konečnému spotrebiteľovi (nariadenie vlády SR č. 360/2011)

Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver (Wild game collection centres)

Charitatívne organizácie

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594

List of designated establishments as referred to in Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]

Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]

Sekcia IV. Zverina z voľne žijúcej zveri - [Wild game meat]

Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]

Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]

Sekcia XII. Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - [Rendered animal fats and greaves]

Sekcia XIII. Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá - [Treated stomachs, bladders and intestines]

Zoznam schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013

Názov prevádzkyAdresa  prevádzkyOkres / RVPSDruhy klíčkovPoznámka
Interiér Company s.r.o., Jelenec 236, 951 73 Nitra/Nitra Mungo Klíčky
Mungo Lam s.r.o. Pivovarská 1223/70, Gajary 90061 Malacky/Senec Mungo klíčky Pozastavená činnosť
KIRIN FOOD, s.r.o. Stará Vajnorská 17
Bratislava,  831 04
Bratislava II/Bratislava Mungo klíčky

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.